Rand Water

Rand Watern prototype1

              MEET THE RAND WATER BOARD MEMBERS

Mr Ramateu Monyokolo

Mr Ramateu Monyokolo

Chairperson


Ms Malande Tonjeni

Ms Malande Tonjeni

Deputy Chairperson

Mr Sipho Mosai

Mr Sipho Mosai

Chief Executive

Mr. Simphiwe Khondlo

Mr. Simphiwe Khondlo

Ms Gwen Mahuma-Madida

Ms Gwen Mahuma-Madida


Ms Lethabo Mashamaite

Ms Lethabo Mashamaite

Mr. Anthony Nala Mhlongo

Mr. Anthony Nala Mhlongo

Mr Solomon Mngomezulu

Mr Solomon Mngomezulu

Ms Zanele Monnakgotla

Ms Zanele Monnakgotla


Mr Luvuyo Ntoyi

Mr Luvuyo Ntoyi

Mr Gcinumzu Qotywa

Mr Gcinumzu Qotywa

Dr Nomsa Qunta

Dr Nomsa Qunta

Ms Clarinda Simpson

Ms Clarinda Simpson     
Rand Water